Prefab
Byggelement

Effektivisera din byggprocess med färdiga byggelement i trä.

Vi levererar kundanpassade prefablösningar i trä till byggindustrin.

Vår filosofi är att industrialiserad byggprocess skapar fördelar när det kommer till kvalitet, miljö och kostnad i byggprojekt. På SJB Prefab erbjuder vi våra kunder prefabricerade byggelement i trä från vår egen fabrik i Dalsland. Med rötterna i den traditionella byggbranschen har vi bred kompetens och förstår kundens krav på leverans i rätt tid med rätt kvalitet. Vi har effektiviserat byggprocessen genom den industriella tillverkningen och levererar därigenom byggelement i trä snabbt, ekonomiskt och hållbart, oavsett om det gäller småhus eller flerbostadshus om flera våningar. Har ni några funderingar är det bara att höra av sig.

Vi har ett brett utbud av byggkomponenter

› Prefabstommar
› Bjälklag
› Bärande och lägenhetsskiljande väggar
› Takkasetter
› Gavelspetsar
› Komplett stomleverans

Tänk tid. Tänk kostnad. Tänk kvalitet.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Vi måste alla göra vad vi kan för att bli bättre och arbeta mer hållbart. Industriellt träbyggande är ett bra sätt att effektivisera byggprocessen och skapar fördelar i kvalitet och kostnadseffektivitet utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning. Prefabricerade byggelement i trä är en viktig del när det gäller att bygga för en hållbar framtid, vilket vi på SJB vill vara med och bidra till.

Förnybart material och lägre klimatpåverkan

Vår grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan i såväl den egna verksamheten som våra produkters påverkan på människor och samhälle. På SJB Prefab arbetar vi därför med trä från den svenska skogen. Förutom att arbetet med svenska råvaror leder till mindre klimatpåverkan vad gäller transporter har byggande i trä flera andra positiva fördelar. Dels kräver trä mindre energi än andra materialslag då det är en naturlig råvara som är förnybar, och dels binder trä koldioxid under hela sin livstid. Du kan läsa mer om hur vi bygger för en hållbar framtid i vårt hållbarhetsarbete.

Korta byggtider och färre transporter

Prefabriceringsprocessen innebär att de delar som ingår i bygget, helt eller delvis, tillverkas på en fabrik för att sedan fraktas till byggplatsen och monteras på plats. För dig som kund innebär prefabricerade byggkomponenter ett snabbt och smidigt montage som inte är beroende av väder eller säsong och därför, på mycket kort tid, kan vädersäkras. Prefabelement kan dessutom produceras efter dina specifika önskemål och krav utan att begränsas av några standardmått. Eftersom tillverkningen sker i vår egen fabrik kan överblivet byggmaterial återanvändas och avfallet minskas därmed till ett minimum till skillnad från på arbetsplatsen där mycket material går till spillo. Ur hållbarhetssynpunkt är prefab i trä därför att föredra både utifrån materialet i sig men också med tanke på att processen minskar antalet transporter till och från byggarbetsplatsen.

Högre kvalitet och bättre arbetsmiljö

I och med att trä är ett lätt och starkt material ges, förutom miljömässiga fördelar, flera tekniska fördelar vid industriellt träbyggande. Då produktionen sker inomhus under kontrollerade former ges förbättrad kvalitetskontroll. Att våra produkter inte utsätts för fukt förrän de monteras på byggarbetsplatsen minskar risken för fuktskador och gör dessutom byggprocessen mycket mindre väderberoende.

Förutom att vi ger dig som kund produkter av exakt konstruktion i toppkvalitet bidrar även vår prefab-process till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. I vår fabrik har vi tillgång till fler verktyg och hjälpmedel än vid platsbyggnation. Detta underlättar vårt arbete och skapar en tryggare och mer behaglig arbetsmiljö.


Fördelar
med träprefab

Korta byggtider, Miljövänligt, Spill minimeras och återvinns, Snabbt under tak vid montage, Kostnadseffektivt, Hög passform, God arbetsmiljö, Dokumenterad kvalitet och klimatavtryck