FÖRSÄKRINGSARBETEN

Inom SJB har vi många års erfarenhet av att hantera försäkringsskador. Du kan känna dig trygg genom hela skadehanteringen.

Har olyckan varit framme?

När problem som skadat eller förstört byggnader och boendeytor uppstått är det viktigt att få snabba och professionella hantverkare på plats som kan återställa boendet eller verksamheten. Att arbeta med försäkringsarbeten kräver även ansvar, hänsyn och förståelse för andra människors hem. Våra hantverkare har stor insyn i detta och vill att du som kund skall känna dig trygg med oss, oavsett arbete.

Inom SJB har vi många års erfarenhet av försäkringsskador och gedigen kunskap från de flesta byggområden. Vi tar ansvar för att skadehanteringen sker på ett hållbart sätt. För oss innebär en hållbar skadehantering att integrera klimat- och miljöaspekter vid återuppbyggnaden. Detta gör vi för att minska användningen av resurser och bidra till ett cirkulärt byggande och ökat återbruk. I vår region har vi fått förtroendet av de ledande försäkringsbolagen att vara deras förtroendeentreprenör gällande olika försäkringsarbeten som frys, vatten- och brandskador.


ICA Försäkring

BYGG-
SERVICE

Våra hantverkare är erfarna, ansvarsfulla och har stor förståelse för de byggnader de arbetar i.

ENTREPRENADER

Vi är stolta över våra medarbetares yrkeskunskap och företagets långa historia som ger oss hög kompetens och erfarenhet.