ENTREPRENADER

Vi är stolta över våra medarbetares yrkeskunskap och företagets långa historia som ger oss hög kompetens och erfarenhet.

Vi ansvarar för hela kedjan

Vår entreprenadverksamhet omfattar såväl nyproduktion som renovering, till- och ombyggnad (ROT). Våra uppdrag spänner sig från mindre till stora och komplexa projekt. Entreprenadformerna är oftast i form av generalentreprenader, totalentreprenader och förtroendeentreprenader. Vårt arbete och ansvar omfattar hela kedjan, från projektering, byggadministration och projektledning till samordning av underentreprenörer. Som en lokal entreprenör med närhet till kunden och utifrån en platt organisation arbetar vi lösningsorienterat i projekten för att finna de bästa tekniska och praktiska lösningarna för just ditt projekt. Vi är stolta över våra medarbetares yrkeskunskap och företagets långa historia som ger oss hög kompetens och erfarenhet. Vårt arbete skall kännetecknas av hög kvalitet, miljömedvetenhet och utföras på utsatt tid till ett konkurrenskraftigt pris. Inom SJB arbetar vi enligt branschens Povel-certifiering och våra projekt genomförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Ett tryggt byggföretag

Vår ambition är att du skall komma till oss i ett tidigt skede för att vi på ett effektivt och hållbart sätt skall kunna nå fram till din vision. Genom nära samverkan i ett tidigt skede av byggprocessen kan vi säkerställa en säker, hållbar och genomtänkt plan för projekt av hög kvalitet. Vi bygger ofta med samarbetsavtal i form av förtroendeentreprenader åt såväl företag som privatpersoner. Oavsett samarbetsform, partnerskap eller traditionellt anbudsförfarande vill vi att du skall känna att SJB är ett tryggt byggföretag att lita på.


Peter Andersson

Affärsområdeschef Bygg
0534 - 19961
070 - 976 37 32
peter@sjb.se

Glenn Jacobsson

Arbetsledare
0534 - 199 60
070 - 976 37 34
glenn@sjb.se

BYGG-
SERVICE

Våra hantverkare är erfarna, ansvarsfulla och har stor förståelse för de byggnader de arbetar i.

FÖRSÄKRINGS-
ARBETEN

Inom SJB har vi många års erfarenhet av att hantera försäkringsskador. Du kan känna dig trygg genom hela skadehanteringen.

Prefab

Vi levererar kundanpassade prefablösningar i trä till byggindustrin.