För dig
som är leverantör

Samarbete genom förtroende

Tillsammans för en hållbar framtid

Våra leverantörer är våra samarbetspartners – våra vänner. Vi arbetar för att skapa en sund och säker bransch samt en god affärsetik. Tillsammans skapar vi en hållbar byggnadssektor och ett samhälle med lägre klimatavtryck.

Vi arbetar aktivt för en sund konkurrens och säkra arbetsplatser och alla som vistas på någon av våra arbetsplatser skall inneha ID06-kot och bära det synligt.

UE2021

Blanketten UE2021 gavs ut i april 2021 av Byggföretagen och är ett avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag.

Fakturerings-
information

För att minska pappershanteringen, hos er som leverantör och hos oss, samt minska vårt klimatavtryck ser vi gärna att du som leverantör skickar fakturor via e-post eller e-faktura (EDI-faktura).

Samarbete genom förtroende

Liksom du förväntar att vi tar vårt ansvar längs värdekedjan, förväntar vi att du som leverantör gör det. Målet för SJB’s val av leverantörer är långsiktiga relationer och bygger på det ömsesidiga förtroendet att tillsammans ständigt utvecklas och bli bättre.