Om SJB

Bygger för en hållbar framtid

Vi är SJB, familjeföretaget som förenar modern byggteknik med gedigen hantverkstradition sedan 1966.

Hos oss finns de styrkor ett större företag har och de positiva egenskaper ett mindre lokalt bolag besitter. SJB har sedan starten verkat och växt i Dalsland och delar av verksamheten levererar idag produkter över hela Sverige. I vår familj ingår våra femtiotal medarbetare och företaget har idag kontor och förråd i Ed, Bengtsfors och Åmål. Med ett brett yrkeskunnande inom flera områden är våra medarbetare familjens styrka. Tillsammans erbjuder vi tjänster utifrån tre olika verksamhetsområden; traditionell byggverksamhet, industriellt byggande och maskinuthyrning. Vi vill vara ett långsiktigt val för dig som kund och eftersträvar produkter av hög kvalitet i rätt tid till rätt pris.

Vår värdegrund och drivkraft

Vår värdegrund bottnar i vår drivkraft - att bygga för en hållbar framtid. Vi tror på filosofin inom LEAN vilket för oss innebär att ständigt förbättras och jobba utifrån bästa kända arbetssätt och digitala verktyg. En utveckling där SJB, kunder, samhället och miljön alla blir vinnare.

SJB strävar alltid efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där samtliga i företaget trivs och utvecklas. Vi arbetar för att ha ett cirkulärt förhållningssätt genom hela verksamheten och tror på att det vi gör för miljön även kommer tillbaka till oss med flera positiva aspekter. Bolaget fokuserar på kundens och medarbetarens behov av hållbara och effektiva lösningar samt att i rätt miljö kunna erbjuda produkter och tjänster av rätt kvalitét i rätt tid till rätt pris. Genom att skapa ett familjärt arbetsklimat, ställa högra krav på leverantörer och arbeta för en fossilfri bygg- och anläggningssektor skapas goda förutsättningar för en hållbar framtid. I sin tur kan vi fortsätta vårt arbete genom kommande generationer vilket både skapar fler arbetstillfällen och trygga hem för våra kunder.

MED VISIONEN ATT VARA DEN ATTRAKTIVASTE BYGGPARTNERN SOM SKAPAR ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART SAMHÄLLE.

Värdegrunden är något vi har gemensamt, är stolta över och ställer oss bakom. Vi utgår från våra tre värdeord; engagemang, trygghet och kunskap. De ger oss riktning på vår resa mot vår vision och mening i vårt dagliga arbete. Genom våra tre värdeord skapar vi grunden för lagandan där individen skapar gruppen. Tillsammans utgör SJB en enhetlig och trygg familj med möjlighet att kunna leda natur, människa och samhälle mot både en ekonomiskt lönsam och en hållbar framtid.

ENGAGEMANG

Vi engagerar oss i våra projekt med full kraft. Utöver vår kunskap och tid så lägger vi hjärta och själ i våra arbeten. Vårt engagemang för ett hållbart byggande handlar också om materialval enda ner på skruvnivå. Som ett lokalt yrkesstolt byggföretag är vi socialt ansvarstagande och engagerar oss i natur, människa och samhälle där vi verkar. Vi brinner för det vi gör!

TRYGGHET

Vår trygghet bottnar i vår långa historia och förmåga till stadig förnyelse. Vi har god affärsetik och uppfyller lagar och krav. Våra kunder, leverantörer och medarbetare skall känna sig trygga med oss vid sin sida då vi som slagkraftigt företag agerar ansvarsfullt i alla led. Vi håller vad vi lovar!

KUNSKAP

Vi värderar kunskap högt och utmanar oss själva. Genom vår samlade erfarenhet och breda kompetens inom branschen är vi en trygg partner som levererar högsta kvalitet till våra kunder. Vårt kunnande hålls ständigt uppdaterat och vi utvecklar alla medarbetare i vår dagliga verksamhet för bästa kundnyttan. Vi ser alltid till att rätt kompetens finns på rätt plats i varje projekt!Vår historia

Dåtid, nutid och framtid

På SJB pratar vi gärna om vår historia. Det innebär inte att vi lever i det förflutna, utan att den har format vilka vi är idag. Vår historia har skapat den trygga och stabila grund våra värderingar bottnar i, men den skapar också förmåga till en stadig förnyelse. Kopplingen mellan dåtid och nutid är för oss levande. Samtidigt som vi hämtar kraft och erfarenhet från det vi gjort förr, utvecklas vi ständigt för att bli ett starkare hållbart företag för kommande generationer.

1960-1980

1966

Byggmästare Sven Johansson HB bildas

1971

Sonen Ronny tar över den dagliga verksamheten av företaget. Bolaget byter namn till Sven Johansson i Dals-Ed Bygg AB.

1983

Verksamheten växer. Första arbetsledaren anställs.

1985

SJB startar sin maskinuthyrning. Mark och Anläggningsavdelningen startar och externa markarbeten kan nu erbjudas.

1987

Företaget vinner en arkitekttävling på en centraltomt i Ed. Byggande av bostäder och lokaler i egen regi påbörjas och fastighetsbolaget Faktorn bildas.

1990-2000

1990

Företaget tillverkar de första prefabricerade väggelementen i egen fabrik. Den lokala bygghandeln läggs ner och SJB startar Eds Bygghandel.

1994

Fritidsanläggningarna Vildmarksporten, Ed och Furunäs Stugby i Bengtsfors köps in och renoveras.

1996

SJB utvecklas och blir en koncern med olika verksamhetsgrenar. Företaget startar verksamhet i Norge och bildar företaget Sven Johansson Anlegg AS.

2007

Generationsväxling två genomförs. Företaget omsätter 25 miljoner och har 20 anställda. Prefabavdelningen får sin första externa order och levererar prefabricerade väggblock till en MAX-restaurang i Nyköping.

2009

Etablering med lokaler i Bengtsfors.

2010-2022

2010

Företaget utökar sin verksamhet inom försäkringsskador och skriver avtal med fler försäkringsbolag. SJB etablerar sig även med lokaler i Åmål.

2011

SJB Prefab investerar i produktionslina. Företaget struktureras upp i avdelningar och geografiska områden.

2012

Företaget blir för första gången utsett som DI Gasell, ett pris som sedan 2000 årligen delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.

2013

LEAN-filosofin och verksamhetssystemet Povel införs.

2016

SJB firar 50 år.

2018

SJB blir utsedd till årets företagare i Dals-Ed och vinner en delad andra plats som årets LEAN-byggare.

2019

Företaget blir för andra gången utnämnd till Di Gasell.

2020

SJB bygger flerbostadshus som är en hybrid där KL-Trä, lätta träväggar, stål och betong ingår i konstruktionen.

2022

SJB certifieras inom ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (Miljö) ISO 45001 (Arbetsmiljö).

Vårt ansvar ligger i att bidra till en hållbar utveckling för människan, naturen och samhället.

Nyheter & media

För
leverantörer

För
kunder

Bli en del
av familjen

Vi söker ständigt nya arbetare till vår SJB-familj.

Fakta om bolaget

Adress: Sven Johansson Bygg AB, Industrigatan 9, 668 32 Ed,
Organisationsnummer: 556720-6841