PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad:

Bostäder

Entreprenadform:

General

Årstal start:

2015

Årstal klart:

2016

Beställare:

Edshus AB


Timmertjärnsvägen 15-21

TIMMERTJÄRNSVÄGEN 17 är byggt med Miljömärkning SILVER.

Miljömärkning för byggnader innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering vilket innebär att miljöprestandan har granskats av en utomstående part, Sweden Green Building Council.

Nivå Silver innebär att byggnaden överträffar lagkrav och branschstandard. Totalt bedöms femton indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen innebär ett kvitto på att huset är ritat och byggt för att bland annat ha en låg energianvändning, god ventilation, bra dagsljus, låga radonhalter och låga risker för legionella eller fuktskador. De byggvaror som använts granskas med hänsyn till dess innehåll för att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen.

Timmertjärnsvägen 17
Sweden Green Building Council

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader.

RELATERADE PROJEKT

Hagas förskola
Nybyggnation av Haga förskola i trä. Läs mer
Björkdungen
Nybyggnad av Flerbostadshus, Björkdungen, med 11 lägenheter och tandläkarmottagning i bottenplan. Huset uppförs som en Hybrid med KL- trä, lätta träelement samt i stål och betong. Läs mer