MER HÅLLBART, MINDRE KLIMATAVTRYCK


Vi har haft förtroendet att leverera drygt 70 prefabricerade väggblock av olika storlekar och former till projektet; Kapell Sighult, i Uddevalla.

Kapellet är nu besiktigat och färdigställt så vi passar på att Tacka för ett mycket gott samarbete med Tuve Bygg AB, från projektering till montagestöd. Vi vill också gratulera Svenska kyrkan till den nya vackra Ceremonilokalen.

Vi har använt stommar av lättbalkar med låg klimatpåverkan från Masonite Beams.

Lättbalkarna är gjorda helt i trä, ett förnybart material som binder koldioxid och har lågt U-värde. Till följd av balkens form så går upp till 47% mindre råvara åt jämfört med traditionellt virke.

Vill du också bygga med lågt klimatavtryck, kontakta då David Hesselroth, PREFAB 070-976 37 45


Ceremonilokal vid Sigelhult Kapell, Uddevalla
Ceremonilokal under uppbyggnad
Ceremonilokal under uppbyggnad