fb icon 325x325   LinkedIn

531135 Kompressor på ram, el 42 – 58 l/s

531171 Kompressor på ram, el <2,5 l/s

532102 Kompressor på hjul, el 1,5 – 8 l/s

532103 Kompressor på hjul, el 8 – 25 l/s

532607 Kompressor på hjul, bensin 58 – 92 l/s

538211 Luftbehållare max 500 lit

538472 Gummislang för tryckluft

538712 Dimsmörjare