Sponsringsansökan

Sponsring kan sökas halvårsvis, ansökningsdatum senast 1 juni och 1 december. För att erhålla sponsring måste alla kriterier i vår sponsringspolicy uppfyllas.