fb icon 325x325   LinkedIn

 
Med engagemnag, stolthet och glädje skapar vi möjligheternas förskola - en förebild över generationer
 
I ett nyexploaterat område söder om motionsområdet Tavlan, nära skog och sjö bygger Sven Johansson Bygg i ett partneringsprojekt med Dals Eds kommun,  en ny förskola - FÅGELVÄGENS FÖRSKOLA.

Förskolan planeras att rymma ca 100 barn i förskoleåldern 1-5 år. Här kommer pedagogisk omsorg med familjedaghemmen även att integreras. Förskolan beräknas vara klar för inflyttning  våren 2018.


Slide 1170x500 fagelvagens forskola